Konkurenca

Priglasitve koncentracij
Prevladujoč položaj
Nelojalna konkurenca

Avtorsko pravo

Avtorji, proizvajalci fonogramov
Avtorske pogodbe
Kršitve in odškodnina

Dedovanje

Oporoka in dediči
Dednopravne pogodbe
Zapuščinski postopki

Zastopanje

Pred sodišči
Pred UE, uradi, agencijami
Pred zavarovalnicami

Nepremičnine

Prodaja, darilo, menjava
Zemljiška knjiga
Hipoteke, služnosti

Javna naročila

Postopki oddaje javnih naročil
Ponudniki in javni naročniki
Pravno varstvo

Delovna razmerja

Pogodbe o zaposlitvi
Postopki z odpovedjo
Odškodnine in zahtevki (mobing)

Izterjava dolgov

Sodni izvršilni postopki
Začasne in predhodne odredbe
Obramba pred zahtevki