Odvetniki

Domen Neffat LL.M. (Heidelberg), odvetnik

odvetnik

Izobrazba

 • Univerzitetni diplomirani pravnik, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Licenca za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja, Ministrstvo za okolje in prostor
 • Magister Legum (LL.M.), Pravna fakulteta Univerze v Heidelbergu (Nemčija)
 • Strokovni izpit iz javne uprave, Ministrstvo za javno upravo
 • Pravniški državni izpit, Ministrstvo za pravosodje

Članstva

 • Odvetniška zbornica Slovenije
 • Pravniško društvo Ljubljana
 • Sekcija korporacijskih pravnikov Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije

Objave

»Redno zmanjšanje osnovnega kapitala in združevanje delnic«, Pravna praksa št. 43, letnik 2016.

»Izpodbijanje sklepa o uporabi bilančnega dobička in oblikovanje tožbenega zahtevka«, Pravna praksa št. 39-40, Letnik 2016.

»Sprememba pogodbe o javnem naročilu z vidika novih direktiv«, Pravna praksa, 2015, št. 35.

»Pridobitev služnosti v javno korist s priposestvovanjem v povezavi z obstoječo infrastrukturo gospodarskih javnih služb po EZ-1«, Pravna praksa, 2015, št. 1.

»Sodni cenilci in pooblaščeni ocenjevalci vrednosti ter ocenjevanje vrednosti stvarnega premoženja države in občin«, Pravna praksa, 2014, št. 42-43.

»Javno zasebno partnerstvo, temeljna predstavitev Zakona o javno-zasebnem partnerstvu,« članek, Poslovno računovodstvo, letnik 1, št. 1/2008.

»Pogodbeno pravo Skupnosti,« članek, Evro PP: evropsko pravo in praksa, leto 2, št. 3/2004.

 

___________________________________________________________________________________

Uroš Hočevar, odvetnik

Izobrazba

 • Univerzitetni diplomirani pravnik, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Strokovni izpit iz upravnega postopk
 • Pravniški državni izpit, Ministrstvo za pravosodje
 • Izpit za prejem potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

Članstva

 • Odvetniška zbornica Slovenije
 • Pravniško društvo Ljubljana

Objave

»Socialni vidik javnega naročanja in socialna klavzula«, 20 let javnih naročil v Republiki Sloveniji, 1. natis, 2017.

»Zastaranje odškodninskih zahtevkov zoper člane organov vodenja in nadzora po noveli ZGD-1I«, Pravna praksa, 2016, št. 35.

»Odprta vprašanja "socialne klavzule" v ZJN-3«, Pravna praksa, 2016, št. 11.

»Sprememba pogodbe o javnem naročilu z vidika novih direktiv«, Pravna praksa, 2015, št. 35.

»Odgovornost dedičev za zapustnikove dolgove«, Pravna praksa, 2013, št. 13.

 

___________________________________________________________________________________

Vesna Ložak, odvetnica

Izobrazba

 • Univerzitetna diplomirana pravnica, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Strokovni izpit iz upravnega postopka
 • Pravniški državni izpit, Ministrstvo za pravosodje
 • Izpit za prejem potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

Članstva

 • Odvetniška zbornica Slovenije
 • Pravniško društvo Ljubljana

 

___________________________________________________________________________________

Klemen Lorbek LL.M. (Queen Mary), odvetniški pripravnik

Izobrazba

 • Univerzitetni diplomirani pravnik, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
 • LL.M., Queen Mary University of London (UK)

Članstva

 • Pravniško društvo Ljubljana
kontaktiraj nas