Avtorsko pravo

Odvetniška družba svetuje in daje pravno strokovno pomoč avtorjem, izvajalcem, proizvajalcem fonogramov, producentom, založnikom in drugim osebam, ki so imetniki, pridobitelji ali koristniki pravic avtorskega prava. Svetovanje obsega celovito ravnanje pri razpolaganju, pridobivanju in upravljanju s pravicami.

Pri delu na področju avtorskega prava pripravljamo pogodbe v zvezi z avtorskimi pravicami (uporaba, prenos, ipd.) in avtorskimi deli.

Stranke zastopamo v izvensodnih postopkih za ureditev razmerij ob kršitvah pravic avtorskega prava, kjer gre običajno za nedovoljeno uporabo avtorskega dela, glasbenega posnetka (fonograma) izvedbe avtorskega dela, skazitev avtorskega dela in druge oblike kršitev. V vsakem primeru posebej se poskuša najti rešitev, ki najbolj ščiti interese naše stranke.

V postopkih za varstvo pravic zastopamo stranke v sodnih postopkih, arbitražah, mediacijah in drugih postopkih, ki so namenjeni rešitvam sporov zaradi kršitev pravic avtorskega prava.

kontaktiraj nas