Dedovanje

Odvetniška družba na področju dednega prava nudi strokovno pomoč pri sestavi oporok, pogodb o izročitvi in razdelitvi premoženja, pogodb o dosmrtnem preživljanju, dednih dogovorov, izjav o sprejemu in odpovedi dediščini ter drugih dednih izjav.

Strankam svetujemo zlasti glede vprašanj povezanih z nujnimi deleži in nujnimi dediči, dedno nevrednostjo, izločitvi premoženja iz dediščine, oporočnih naklonitev, razdedinjenjem dediča ter odgovornosti dedičev za morebitne dolgove zapustnika. Strankam nudimo strokovno podporo tudi v zvezi darilnimi in dednopravnimi pogodbami ter njihovimi učinki na dedovanje.

Dediče in druge stranke zastopamo v zapuščinskem postopku in tudi v pravdnem postopku zaradi ugotovitev obstoja dedne pravice, obsega zapustnikovega premoženja, veljavnostjo oporoke, dednopravnih pogodb, idr..

kontaktiraj nas