Delovna razmerja

Odvetniška družba na področju delovnega prava svetuje in zastopa delodajalce in delavce.

Svetovanje se nanaša na celotno področje delovnega prava, pri čemer se z vso skrbnostjo posvetimo konkretnemu primeru z namenom, da bi poiskali najboljšo rešitev za stranko. Strankam dajemo strokovno podporo in pomoč pri sklepanju in izvrševanju pogodb o zaposlitvi, izvrševanju pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, v zvezi s prenehanjem pogodb o zaposlitvi (sporazum, redna in izredna odpoved, idr.), ukrepi v zvezi z varstvom pri delu, zaposlovanjem tujcev. Za razjasnitev različnih možnosti in položajev po potrebi in dogovoru pripravljamo strokovna pravna mnenja.

Delodajalce in delavce zastopamo v sodnih, arbitražnih in drugih postopkih, kjer si s strokovnostjo in doslednostjo prizadevamo doseči najboljšo rešitev glede na vse okoliščine zadeve. S tem namenom sodelujemo, svetujemo in zastopamo tudi v mediacijskih postopkih, kjer si prizadevamo za hitro, celovito in primerno rešitev spornega pravnega razmerja.

Pripravljamo tudi vse potrebne delavnopravne akte, kot npr. pogodbe o zaposlitvi, interne akte delodajalca, idr..

kontaktiraj nas