Javna naročila

Pravo javnih naročil obsega široko področje prava, zaradi česar je pri svetovanju glede postopkov javnega naročanja potrebno znanje različnih področij prava, ki se pri tem prepletajo.

Naročnikom in ponudnikom v postopkih javnega naročanja nudimo pravno strokovno pomoč in svetovanje pri izvedbi postopkov oddaje javnega naročila (kot npr. priprava razpisne dokumentacije, izbiri postopka javnega naročanja, vodenje postopka oddaje javnega naročila, idr.). Poleg tega stranke zastopamo v okviru pravnega varstva postopkih oddaje javnih naročil.

kontaktiraj nas