Javno-zasebno partnerstvo

Zasebna vlaganja v javne projekte in javno sofinanciranje zasebnih projektov v javnem interesu se lahko izvajajo v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, katerega osnovna ideja je omogočiti zasebno financiranje, upravljanje, vodenje, ipd. projektov v javnem interesu na način, da javni proračun ni neposredno obremenjen. Delitev tveganj med javnim in zasebnim partnerjem je ključnega pomena in determinira obliko javno-zasebnega partnerstva. Vloge partnerjev se delijo po kriteriju sposobnosti nositi tveganja, znanju in možnosti upravljanja.

Odvetniška družba svetuje udeležencem (promotorjem, javnim subjektom, zasebnikom) pri izvedbi postopka sklenitve javno-zasebnega partnerstva, kjer je v odvisnosti od vsebine projekta in predvidene vloge posameznega partnerja potrebno pripraviti vsebino razpisa, razpisno dokumentacijo, pogodbe in druge dokumente za izvedbo postopka.

 

kontaktiraj nas