Konkurenca

Podjetja se pri nastopanju na trgu lahko znajdejo v različnih položajih z vidika pravil konkurence. Ob sodelovanju z drugimi podjetji na trgu lahko pride do omejevanja konkurence, ki je v nasprotju s pravili konkurenčnega prava. Močan položaj na trgu podjetjem omogoča izvajanje praks in ravnanj, ki pomenijo zlorabo njihovega (prevladujočega) položaja. S pridobivanjem in izvrševanjem kontrole nad drugim podjetjem prihaja do koncentracij, ki jih je potrebno ob izpolnjevanju zakonskih pogojev nujno priglasiti pristojnemu organu za varstvo konkurence, ki presodi in odloči, ali je koncentracija skladna s pravili konkurence.

Odvetniška družba svetuje podjetjem v zvezi z opisanimi ravnanji in položaji in jih zastopa v postopkih pred pristojnimi organi varstva konkurence.

Ravnanja podjetij na trgu lahko pomenijo nelojalno konkurenco oz. kršijo prepoved nelojalne konkurence, s čimer drugim na trgu povzročajo škodo. Odvetniška družba v takšnih primerih nudi strokovno pomoč in svetuje podjetjem glede možnih ravnanj in postopkov.

kontaktiraj nas