Korporacijsko pravo

Strankam svetujemo v vseh zadevah prava družb, vključno z ustanovitvami vseh vrst gospodarskih družb, hčerinskih družb, podružnic, in drugih korporacijskih oblik, ki so primerna za izvajanje organiziranje poslovne ali druge dejavnosti.

Nudimo pravno strokovno podporo pri vodenju skupščin družb, zastopamo delničarje in družbenike pri uveljavljanju njihovih interesov in korporacijskih pravic v razmerju do družbe.

Na področju korporacijskega upravljanja (corporate governance) svetujemo članom organov vodenja in nadzora v zadevah, kjer sta ključna pravno znanje in spretnost za učinkovite rešitve v internih razmerjih med člani organov nadzora in vodenja, delničarji in zaposlenimi (svet delavcev, sindikati).

Opravljamo skrbne pravne preglede (due diligence) poslovanja ciljnih družb v postopkih združitev in prevzemov (M&A), dokapitalizacij in podobnih transakcijah, kjer je bistvena ugotovitev rizikov in izpostavljenosti ciljne družbe. Na podlagi ugotovitev pregleda sodelujemo s stranko pri nadaljnji izvedbi transakcije (določitev pogojev nakupa, zavez prodajalca, ipd.), pri čemer smo lahko angažirani tako s strani prodajalcev, kakor tudi s strani kupcev.

Družbe, delničarje, člane organov vodenja in nadzora zastopamo pred katerim koli organom v postopkih, ki izvirajo iz korporacijskih razmerij (npr.: izpodbijanje sklepov skupščine, odškodninska odgovornost članov organov vodenja in nadzora, imenovanje/odpoklic članov organa vodenja in nadzora v sodnem postopku, sklic skupščine po pooblastilu sodišča, usklajeno delovanje, idr.).

kontaktiraj nas