Nepremičnine

Pri transakcijah z nepremičninami strankam nudimo strokovno podporo in usmeritev pri izbiri najbolj primerne oblike razpolaganja in korakov, z namenom zagotoviti največjo možno pravno zaščito strankinega interesa (kupnina, zavarovanje, davki, idr.).

Na zgornjih izhodiščih in usmeritvah pripravljamo prodajne, menjalne, darilne, izročilne in druge pogodbe o razpolaganju z nepremičninami. Svetujemo in pripravljamo vse dokumente za ustanovitev ali prenehanje stavbne pravice, služnosti in drugih obremenitev. Odvetniška družba nudi pomoč pri urejanju stanovanjskih in poslovnih najemnih razmerjih, vključno s pripravo najemnih pogodb, vzpostavitvi etažne lastnine, urejanje razmerij med upravniki in lastniki stanovanj. Za stranke urejamo tudi vse potrebne zemljiškoknjižne vpise.

Stranke zastopamo v sodnih postopkih v zvezi z lastninsko pravico in drugimi pravicami na nepremičninah, posestnim motenjem, izbrisi služnosti, ipd.

Investitorjem celovito svetujemo pri nepremičninskih projektih, posebej pri pridobivanju vseh potrebnih upravnih dovoljenj (gradbeno dovoljenje, dovoljenja v zvezi z varstvom okolja, ipd.) in urejanju pravnih relacij do izvajalcev in drugih udeleženih subjektov.

kontaktiraj nas