Zastopanje

Odvetniška družba kot pooblaščenec zastopa stranke v postopkih urejanja njihovih pravno-poslovnih odnosov z drugimi subjekti, pri čemer je interes stranke edino in ključno vodilo.

Zastopanje obsega ravnanje v imenu stranke za varovanje njenih pravic in koristi v pravnih razmerjih z drugimi subjekti v najširšem smislu. Poleg klasičnega zastopanja v raznih postopkih vključuje tudi pogajanja glede sklenitev pogodb, pridobitev upravnih dovoljenj ali soglasij, aktivnosti v mediacijskih postopkih ter sestavljanje zahtevkov, aktov, sporazumov in drugih dokumentov.

Odvetniška družba zastopa stranke v vseh sodnih postopkih in drugih postopkih pred katerimkoli organom, agencijo, uradom, skladom, zavodom, upravno enoto, ministrstvom in drugim državnim ali občinskim organom. Poleg tega odvetniška družba stranke zastopa tudi v postopkih za izplačilo odškodnin ali drugih nadomestil v postopkih pred zavarovalnicami in drugimi subjekti.

kontaktiraj nas