Znamke in modeli (intelektualna lastnina)

Znamka in model sta pravici industrijske lastnine, ki nastaneta z registracijo pri pristojnem organu. Kot znamka se registrira znak ali kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev podjetja od drugega blaga ali storitev na trgu. Model se registrira za videz izdelka, ki je nov in ima individualno naravo.

Strankam svetujemo s pravnega vidika glede znamk in modelov ter jih zastopamo v postopkih za registracijo le-teh pred pristojnimi organi, kar vključuje tudi postoke z ugovori zoper registracijo in sodno varstvo.

Ob kršitvah pravic industrijske lastnine strankam svetujemo najustreznejše korake za zaščito interesov, pravic in položaja strank na trgu, vse na podlagi postopkovnih možnosti, ki jih v konkretnem položaju dopušča veljavno pravo (začasne odredbe, tožbe na opustitev in prepoved uporabe, odškodninski zahtevki, idr.). Stranke zastopamo v sodnih postopkih za zaščito njihovih pravic in pravnih interesov.

kontaktiraj nas